FAQ

Tabellen

"Immunisatiegraad" betekent het percentage van de bevolking dat immuun is voor het coronavirus.
Voorbeeld: Als 8,5 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders immuun is (volledig gevaccineerd is), dan is de immunisatiegraad 50%.

Immunisatiegraad
"# in vaccinatietraject" geeft het aantal mensen weer dat alléén 1 prik heeft gehad. Deze waarde wordt lager zodra meer mensen hun 2e prik halen (zie verloop).

alleen 1 prik
"# volledig gevaccineerd" geeft het aantal mensen weer dat immuun is. Iemand wordt hier beschouwd als immuun zodra hij/zij volledig is gevaccineerd (1 of 2 prikken, afhankelijk van het soort vaccin).

immuun
"Immuun 1 op" geeft antwoord op de vraag "1 op de hoeveel mensen is immuun (volledig gevaccineerd)?". Met andere woorden: "het aantal mensen op straat waarvan er gemiddeld 1 immuun is".

immuun
"Totaal aantal spuiten" geeft het aantal spuiten weer dat is gezet. Dit het totaalaantal spuiten van alle eerste en tweede vaccinaties.

spuiten
"1 spuit per [sec]" laat zien om de hoeveel seconden er een spuit wordt gezet (24u per dag). Het startmoment waarmee gerekend wordt is 06/01/2021 om 8:30. Deze waarde wordt eens per 10 minuten bijgewerkt.

sec per spuit
"In traject: 1 op" geeft antwoord op de vraag "1 op de hoeveel mensen heeft (alleen 1) een prik gehad (zit momenteel in een vaccinatietraject)?". Met andere woorden: "het aantal mensen op straat waarvan er gemiddeld 1 in een vaccinatietraject zit".

in vaccinatietraject

Grafieken

Hier wordt het aantal 1e prikken weergegeven per dag waarop deze gemeld is. LET OP: indien er niet dagelijks een update wordt gegeven, dan wordt het gemiddelde over de periode per dag weergegeven.

1e prik - per dag
Hier wordt het verloop van het aantal mensen dat alleen 1 prik heeft gehad. Dit aantal vermindert zodra het aantal mensen dat hun 2e prik krijgt lager is dan het aantal mensen dat hun 1e prik krijgt. Met andere woorden: het aantal mensen dat momenteel in een vaccinatietraject zitten.

Alleen 1e prik - verkoop
Hier wordt het aantal mensen dat immuun is geworden weergegeven per dag waarop deze gemeld is. LET OP: indien er niet dagelijks een update wordt gegeven, dan wordt het gemiddelde over de periode per dag weergegeven. Onder immuun wordt verstaan: volledig gevaccineerd (1 of 2 prikken, afhankelijk van soort vaccin).

Immuun - per dag
Hier wordt het totaal weergegeven van het aantal mensen dat immuun is. Dit is de som van "immuun - per dag". Onder immuun wordt verstaan: volledig gevaccineerd (1 of 2 prikken, afhankelijk van soort vaccin).

Immuun - cumulatief
Hier wordt per dag het totaal aantal gezette spuiten weergegeven. Dit zijn zowel spuiten die voor een eerste vaccinatie als voor een 2e vaccinatie zijn gebruikt.

Spuiten per dag
Hier wordt het totaal aantal spuiten weergegeven. Dit zijn zowel spuiten die voor een eerste vaccinatie als voor een 2e vaccinatie zijn gebruikt. Met andere woorden: de som van "spuiten per dag".

Spuiten cumulatief
Immunisatiegraad betekent het percentage van de bevolking dat immuun is voor het coronavirus.
Voorbeeld: Als 8,5 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders immuun is (volledig gevaccineerd is), dan is de immunisatiegraad 50%.

De rode lijn (immunisatiegraad van 70%) wijst op groepsimmuniteit. De blauwe lijn geeft het werkelijke verloop van de immunisatiegraad weer.

Immunisatiegraad

Overig

De gegevens worden vanaf 8 januari 2021 dagelijks bijgewerkt, mits er nieuwe officiele data beschikbaar is.

De wereldwijde pagina wordt voortdurend bijgewerkt dankzij een automatische verbinding met OurWorldInData. OurWorldInData baseert zich alleen op openbare officiële bronnen.
Als u vragen / opmerkingen heeft over de site of de dashboards, dan kunt u een mail sturen naar info@vaccinatiedashboard.nl of op de contactpagina een bericht achterlaten. Ook als als u een suggestie heeft voor een nieuw onderdeel van het dashboard kunt u het hier achterlaten.
De inhoud op de website mag vrij worden gebruik, zolang er gepaste credit naar vaccinatiedashboard.nl én OurWorldInData worden gegeven.

We proberen de gegevens zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Echter is het denkbaar dat er (kleine) fouten worden gemaakt. Als u onjuiste informatie op de site heeft gevonden, laat dit dan graag weten via de contactpagina.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website.